Cem olmuş dervişleri Pirim Abdülkâdirin
Yolunda sâdıkları Pirim Abdülkadirin
Elim verdim eline kurbân olam diline
Canlar fedâ yoluna Pirim Abdülkadir’in

Arısının bâlıyım bahçesinin gülüyüm
Bâğının bülbülüyüm Pirim Abdülkadirin
Elim verdim eline kurbân olam diline
Cânlar feda yoluna Pirim Abdülkadirin

İnkâr eden ol anı mürşit eder şeytanı
Aslıdürür Geylâni Pirim Abdülkadirin
Elim verdim eline kurbân olam diline
Canlar feda yolunâ Pirim Abdülkadirin

Sanâ derim hey kişi çıkar kalpten teşvişi
Oda yanmâz dervişi Pirim Abdülkadirin
Elim verdim eline kurbân olam diline
Canlar feda yolunâ Pirim Abdülkadirin

Evliyalar rehberi Hâkkın sırra mazharı
Başında kudret gülü Pirim Abdülkâdirin
Elim verdim eline kurbân olam diline
Canlar feda yoluna Pirim Abdülkâdirin

Hak katında uludur iki cihân doludur
Eşrefoğlu kuludur Pirim Abdülkâdirin
Elim verdim eline kurbân olam diline
Cânlar feda yoluna Pirim Abdülkadirin

Comments are closed.