Abdurrahman Önül Abdulkadir Kükredi Sözleri,

Abdulkâdir kükredi
Yerler gökler inledi
Semâda ki melekler
Geylâniyi dinledi

Yar Geylâni Geylani
Can Geylâni Geylani
Dertlilerin dermânı
Abdulkâdir Geylani

Elleri kudüm çâlar
Kudüm Allâh der ağlar
Benim pirim Geylâni
Cümle âleme can katar

Tekkemiz ziynetlidir
Pirimiz hürmetlidir
İyi bilin ihvânlar
Şeyhimiz kuvvetlidir

Kâbeden su içmişem
Ben bu yolu geçmişem
Geylâninin aşkına
Ben canımdân geçmişem

Bağdattâdır türbesi
Her yerdedir nefesi
Ona evlât olanın
Açılır göz perdesi

Bağdâtta durmuş yatar
Müritlere nur sâçar
Cân Ahmed Ona bakar
Pirim Abdulkâdirdir

Comments are closed.