Açıldı cennet kâpısı ya Muhammed gel gir diye
Ben cennete girmem Allâh ümmetlerim girmeyince
Ümmetlerim ümmetlerim der de âğlardı Muhammed
Sende olan o merhâmet çok kimsede yok Muhammed

Kuruldu cennet sofrası ya Muhâmmed gel sun diye
Ben sofrayı sunmam Allâh ümmetlerim sunmayınca
Ümmetlerim ümmetlerim der de âğlardı Muhammed
Sende olan o merhâmet çok kimsede yok Muhammed

Geldi cennetten bir hulle ya Muhâmmed gel giy diye
Ben hulleyi giymem Allâh ümmetlerim giymeyince
Ümmetlerim ümmetlerim der de âğlardı Muhâmmed
Sende olân o merhamet çok kimsede yok Muhâmmed

Geldi cennetten bir Burâk ya Muhâmmed gel bin diye
Ben burâğa binmem Allah ümmetlerim binmeyince
Ümmetlerim ümmetlerim der de âğlardı Muhammed
Sende olan o merhâmet çok kimsede yok Muhammed

Açıldı cehennem kapısı ya Muhâmmed gel gör diye
Ben cehennemi görmem Allâh ümmetlerim korkar diye
Ümmetlerim ümmetlerim der de âğlardı Muhammed
Sende olan o merhâmet çok kimsede yok Muhammed

Aşkın ile aşıklar yansın ya Resulallah
İçip aşkın şarâbın kansın ya Resulallah
Şol seni seven kişi verir yolunâ canı ya Resulallah
Âşık Yunus’un canı ilmü şefâatkânı
Âlemlerin sultânı sensin ya Resulallah

Comments are closed.