Sevgim büyük sâna karşı şu gönlümü yakan seydam
Akar durmâz gözüm yaşı beni benden alan seydam
Aman seydâm canım seydam sevenlerin gülü seydam
Bakışınla bâşım döndü bütün ömrüm feda seydam

Gülün gücü yetmez söze kâmaşıyor bakan göze
Özen oldum sofilere bâştacımız oldun Seydam
Aman seydam cânım seydam sevenlerin gülü seydam
Bakışınla bâşım döndü bütün ömrüm feda seydam

Dergahının kâpısına aşkın levhası bâşımda
Sofi cezbe cereyânında sevdalara salan seydam
Aman seydâm canım seydam sevenlerin gülü seydam
Bâkışınla başım döndü bütün ömrüm fedâ seydam

Seni gören bâyram eder kâlp gözüyle seyran eder
Hâk uğruna candan geçer vârlığımı alan seydam
Amân seydam canım seydam sevenlerin gülü seydam
Bakışınlâ başım döndü bütün ömrüm fedâ seydam

Dolu dolu kâfileler Menzile hareket eder
Huzurundâ halden geçer babalâr babası seydam
Aman seydâm canım seydam sevenlerin gülü seydâm
Bakışınla bâşım döndü bütün ömrüm fedâ seydam

Peygâmberin sevgilisi İslamın yanan güneşi
Seven gönlümün neşesi cânım kurban sana seydam
Aman seydam cânım seydam sevenlerin gülü seydam
Bakışınla bâşım döndü bütün ömrüm fedâ seydam

Pervâne oldum yoluna uydum Nakşi durağında
Sen vârsın hep hallerimde gönlümün çiçeği seydam
Aman seydam canım seydâm sevenlerin gülü seydam
Bâkışınla başım döndü bütün ömrüm fedâ seydam

Comments are closed.