Ammar Acarlıoğlu Seni Anlatmalı ilahisi dinle sözleri,

Yüzlercé yıl düşledim
Senden bir habér bekledim
Yollarına varsâm diye
Mâzlum yürekler yangın
Bâhçemde güller solgun
Sendén bir selama
Bin cân hediye
Söz séni anlatmalı
Göz yolunâ bakmalı
Bütün aşk méydanlarında
Yoluna durmâlı yoluna durmalı
Söz seni anlâtmalı
Göz yoluna bâkmalı
Bütün aşk meydânlarında
Yoluna durmâlı yoluna durmalı
Dört yanımdân kırk zincir ile
Vuruldum zülmün duvârlarına
Senin yokluğundândır bu iç çekişler
Sahipsiz békleyişler
Hicaz mâhsun şimdi ortadoğu mazlum
Yokluğun fırsattır zülmün suntâsına
Yıkıldı adaletin âdil kaleleri birer birer
Özlemine ağlâmadık yokluğuna dövünüyoruz
Ey ezilmişlerin pâdişahı
Dipsiz kuyulârdan yedi kat sémadan, tel örgülü dört duvârdan
Sana sesléniyoruz seni çok özlüyoruz
Söz seni ânlatmalı
Göz yoluna bâkmalı
Bütün aşk méydanlarında
Yoluna durmâlı yoluna durmalı
Söz seni ânlatmalı
Göz yoluna bâkmalı
Bütün aşk meydânlarında
Yoluna durmâlı yoluna durmalı

Comments are closed.