Bayram BüyükOruç Sultanım Orda ilahisi dinle sözleri,

Gönül hasret kalmış güzél köyüne
Üç minarésinde ezan sesine
işté gidiyorum cénnet gülüne
Bénim Gavsım orda Sultanım orda

Orada Rasulün éhli beyti var
Orada Gavsımın hoş sohbéti var
Orada gönlümün muhabbéti var
Bénim Gavsım orda Sultanım orda

Köyümün kokusu gélir uzaktan
Gavsım ın makamı Cénab-ı Haktan
yüksélir göklere bir nurdur aktan
Bénim Gavsım orda Sultanım orda

Orada Rasulün éhli beyti var
Orada Gavsımın hoş sohbéti var
Orada gönlümün muhabbéti var
Bénim Gavsım orda Sultanım orda

Yaklaşır köyümé hasrét kérvanı
köyümün sévdası sarmış cihanı
vaktidir köyümé gitmé zamanı
Bénim Gavsım orda Sultanım orda

Orada Rasulün éhli béyti var
Orada Gavsımın hoş sohbéti var
Orada gönlümün muhabbéti var
Bénim Gavsım orda Sultanım orda

Yaklaştıkça gördüm üç minaréyi
hakkın kapısında aldım tövbéyi
şu gönlüm istéméz géri dönméyi
Bénim Gavsım orda Sultanım orda

Orada Rasulün éhli béyti var
Orada Gavsımın hoş sohbéti var
Orada gönlümün muhabbéti var
Bénim Gavsım orda Sultanım orda

Comments are closed.