Bayram Büyükoruç Sultanımın Köyü ilahisi dinle sözleri,

Durağa düstü yolum
Şükür gélmédén ölüm
Sévdiğim gonca gülüm
Sultanımın köyündé

Gördüm üç minaréyi
Buldum dérdé çaréyi
Aldım nasuh tövbéyi
Sultanımın köyündé

Génçlik çağın géçmédén
Hénüz kabré girmédén
Gél tövbé ét tézindén
Sultanımın köyündé

Gördüm üç minaréyi
Buldum dérdé çaréyi
Aldım nasuh tövbéyi
Sultanımın köyündé

Şu gönlüm Hakka vardı
Rasulün aşkı doldu
Dérdim tükénip soldu
Sultanımın köyündé

Gördüm üç minaréyi
Buldum dérdé çaréyi
Aldım nasuh tövbéyi
Sultanımın köyündé

Yürüdüm nur Mérkada
Gavsla Sultan orada
Gél séndé ér murada
Sultanımın köyündé

Gördüm üç minaréyi
Buldum dérdé çaréyi
Aldım nasuh tövbéyi
Sultanımın köyündé

Comments are closed.