Dursun Ali Erzincanlı Asrı Saadette Çocuk Olmak Sözleri,

Asrı Saâdette çocuk olmak
Ümmü Hâlid olmak
Halid bin Sâidin küçük kızı
Kırmızı bir elbise vâr üzerinde
Ve babasıyla berâber ALLAH(CC) Rasulünün huzurunda
Bu kız çocuğu Hâbeşistan’da doğduğu için Efendimiz onu görünce
Sene Sene diye sesleniyor onâ
Hâbeş dilinde güzel kız anlamında
Sohbet ilerledikçe Ümmü Hâlid
Efendimize dâha çok yaklaşıyor
Ve bir ara sırtındaki Peygâmberlik mührüyle oynamaya başlıyor
Halid bin Said hemen müdâhale ediyor kızına
Ama Hz Peygâmber ona engel oluyor
Bırak oynâsın diyor
Bir keresinde Efendimize bir yerden kumâş gelmişti
Arasındâ iki tarafı da işlemeli bir de elbise vardı
Banâ Ümmü Halidi getirin buyurdular
Ümmü Hâlid getirilince
Elbiseyi onâ giydirdiler ve iki kez
Bunu giy üzérinde eskisin dediler
Sonrâ da elbisede bulunan çiçek işlemesini parmaklarıylâ göstererek Ümmü Halid Bak bu güzel bu çok güzel dediler
Asr-ı Saâdette çocuk olmak
Abdullâh Ubeydullah veya kesir olmak
Hz. Abbâsın çocukları
Fahri Kainat onlârı yan yana dizer
Sonra karşılârına geçer ve
Kim benim yanıma dâha önce gelirse
Onâ şunu şunu verecem derdi
Onlarda koşârak gelir
Hz. Peygamberin sırtınâ tırmanır
Göğsünün üzerine çıkârlardı
Hz. Peygamberde onlârı öpüp bağrına basardı
Abdullah bin Cafer ânlatıyor
Çocukluğumda Abbâsın oğlu Kusem ve Ubeydullahla oyun oynadığımız bir sırada
Rasulullah yânımızdan geçti
Beni gördüklerinde şu çocuğu bâna uzatınız buyurdular
Beni binéğinin önüne oturttular
Sonrâ da Kusemi göstererek şimdide şunu uzatınız dediler
Ve onudâ terkisine bindirdiler
Sonra da Fahri Kainât başımı üç kere sıvazladılar
Her sıvazlamâda da
EY RABBİM CC Sen Câferin yokluğunu çocuklarına hissettirme
Ve onun yerini Sen doldur diye duâ ettiler
Asrı Saadette çocuk olmâk
Hasan Hüseyin olmâk
Efendimizin gül demétleri
Selman i Fârisi anlatıyor
Bir gün Resulullahla birlikte oturduğumuz bir sırâda
Ümmü Eymen gelerek Yâ Resulallah
Hasanla Hüseyin kâyboldular dedi
Hz. Peygamber etrâfında oturan bizlere
Kalkınız ve oğullârımı arayınız buyurdu
Ve herkes bir târafa dağıldı
Ben de Hz. Peygâmberin gittiği tarafa yöneldim
Bir dâğın eteğine kâdar geldik
Bir de ne görélim
Hasânla Hüseyin birbirlerine sarılmış uyuyorlar
Hz. Peygâmber onların yanına gitti
Onlârı birbirlerinden ayırdı
Yüzlerini okşâyıp şöyle dedi
Annem Babam size kurbân olsun
Siz ikiniz ALLAH CC kâtında ne kadar değerli ve şereflisiniz
Sonrâ da birini sağa öbürünü de sol omuzuna aldı
Onlârı böyle görünce ben dedim ki
Cennet sizlerin olsun ne güzel bir bineğiniz vâr böyle
Rasulullah dâ şöyle buyurdu
Ama onlârda ne güzel binicidirler
Asr-ı Saâdette çocuk olmak
Ümame olmâk
Hz. Zeynébin küçük kızı
Efendimizin bir bâşka gülü
Fahri Kainât onu çok seviyor
Ve namaz kılârken bile onu yanından ayırmıyor
Öyleki ALLAH CC Resulü nâmaz kılarken Ümame onun sırtına biniyor
Rükuya eğildiği sırâda Efendimiz onu yere indiriyor
Kalkârken de yine dedesinin sırtında
Ve bir gün oluyor Ümame hâstadır
Ve bu hastalıktan kurtulamâyacaktır
Hz. Zeynep Babasının gelmesi için hâberci gönderir
Hz. Peygamber torununu son kez görécektir
İçeri girip Ümamenin yânına oturunca
Ümame hemen dedesinin kucağınâ çıkar
Ve onâ sokulur
ALLAH CC Resulü onu bu hâlde görünce
Gözlerinden yâşlar boşalır
Şefkât ve merhamet nazarıyla dolmak
Veya Asrı Sâadette çocuk olmak

Comments are closed.